top of page

Maak kennis met REONALD

Fotoportret van architect Reonald Westerdijk


REONALD is een architectenbureau gevestigd in Maastricht en opgericht door architect Reonald Westerdijk. REONALD legt zich toe op het ontwerp van mooie, gezonde, biobased leefomgevingen, die gebruikers verbindt met de wereld om hen heen. REONALD ontwerpt deze ruimtes en plekken met de bedoeling om het welzijn van degenen die ze bewonen te verbeteren en sociale cohesie aan te moedigen. Het resultaat is een humane architectuur, die een gevoel van saamhorigheid mogelijk maakt.

"Respectvol omgaan met de natuur en met elkaar is de sleutel tot mijn werk. Al het andere komt daaruit voort."    -  reonald

REONALD ziet het als een gedeelde verantwoordelijkheid om terug te keren naar een gezonde balans tussen ons spannende kunstmatige leven en onze essentiële natuurlijke behoeften.
Gaandeweg ons zeer kunstmatige en digitale leven zijn we losgeraakt van onze natuurlijke manier van leven. Wij mensen zijn gaan geloven dat we boven of zelfs buiten de natuur staan. Binnen die visie werd het mogelijk om de natuur te behandelen als louter een hulpbron om onze economische activiteiten in stand te houden. We vergaten dat we in feite een ingewikkeld onderdeel van de natuurlijke wereld zijn. Tot 60% van ons lichaam bestaat uit water! We zijn afhankelijk van de natuur om te overleven.
 Ondertussen raakt de aarde uitgeput.

REONALD neemt zijn verantwoordelijkheid en maakt in zijn ontwerpen gebruik van materialen en bouwmethoden met een lage CO2 impact uit hernieuwbare bronnen. Natuurlijke, biobased materialen zijn daarbij essentieel. Daarnaast is het toepassen van 'passieve' ontwerpprincipes heel belangrijk: goede oriëntatie op de zon; in de winter verwarmen met directe zonnewarmte; effectieve zonwering in de zomer; natuurlijke (nacht)ventilatie ter verkoeling in combinatie met warmtebuffering in de constructie; een goede vochtbalans voor een gezond binnenklimaat. Wil je hier meer over weten, neem gerust contact op!

 

bottom of page