top of page

Het verbinden van mens en natuur.

Licht-en schaduw huis.JPG

HET VERBINDEN VAN MENS EN NATUUR
Dat is de missie van REONALD. Het binnenhalen van de natuur is heel belangrijk voor de beleving van een ruimte. Het draagt in belangrijke mate bij aan een gezond en kwalitatief goed leven. 

Architectuur kan je verbinden met de (natuurlijke) omgeving waarin je leeft. Het kan je eraan herinneren waar je bent. Het kan je een geworteld en veilig gevoel geven. Als je het goed doet, voelt je huis als een thuis. Een comfortabel onderkomen van waaruit je van het leven kunt genieten. 
Vergelijk het met het aankomen in een nieuwe, onbekende stad. Een van de eerste dingen die je doet, is de buurt verkennen. Je wilt er vertrouwd raken en je minder een vreemde voelen. Na verloop van tijd word je je bewust van de lokale gewoonten en ga je je nieuwe habitat waarderen. Van daaruit begin je aansluiting te vinden bij de plaatselijke bevolking en het leven van de stad. En voor je het weet voelt deze onbekende stad als je nieuwe thuis.

"Ik heb het over architectuur als middel om ons opnieuw te verbinden met de natuurlijke wereld en met de mensen om ons heen. Een manier om in contact te komen met onze menselijkheid. Architectuur als een broodnodig tegenwicht voor ons drukke, moderne leven."    - reonald

DE PLEK ONTDEKKEN
REONALD gebruikt architectuur als een gereedschap om te reageren op de gevoeligheden van een plek. Wanneer architectuur op de juiste manier wordt gebruikt, wordt het een manier om de plek waar je woont te ontdekken en te waarderen. 

Dit proces is vergelijkbaar met het vakkundig schaven van een stuk ruw gezaagd hout. Je zorgt ervoor dat je gereedschap scherp is. Je gaat met je vingers langs de nerf om de imperfecties goed te begrijpen. Bij elke schaafbeurt ruik je de geur van hout en wordt de tekening in het hout zichtbaar. Langzaam begin je de verborgen schoonheid van het hout te zien en te waarderen.  

PROCES
Een ontwerpproces is als een micro-avontuur: het ontdekken van onbekende gebieden en het vinden van onverwachte oplossingen. De gezonde spanning van niet precies weten wat je voorbij de volgende hoek te wachten staat.
Het proces begint door met elkaar in gesprek te gaan en te blijven. Zorgvuldig luisteren naar de behoeften en wensen van jou/de gebruiker. REONALD vraagt door en graaft onder de oppervlakte om het '
waarom' van een project te achterhalen. Hiervoor gebruikt hij een proces dat het 'Ideale Dag Scenario' heet. Op basis van jouw 'ideale dag' praten we verder in een verdiepend interview. Kleine details en interessante inzichten komen boven water. Zo komen we er samen achter wat jouw motiveert en wat je écht wil bereiken met je project. Dit vormt uiteindelijk de basis voor het ontwerp.

Hierna volgen zorgvuldige observaties van de context waarin ontworpen wordt om de inherente kwaliteiten en gevoeligheden van de plek te ont-dekken. We kijken naar de geschiedenis, de cultuur en het verhaal van de plek; we observeren hoe de zon over de locatie beweegt; naar de richting van de heersende wind. We houden rekening met de aanwezigheid van water, bomen en dieren. REONALD wil de plek, waarvoor ontworpen wordt, ervaren om zich bewust te worden van het geluid, de geur, het licht en de sfeer... Tot slot bestudeert hij de planologische vereisten en beperkingen, waarbinnen het ontwerp tot stand moet komen. 

Deze benadering leidt tot een verhoogd bewustzijn van en verbinding met de locatie. Het vertelt ons hoe het gebouw respectvol en mooi kan reageren op zijn omgeving en op jouw manier van leven.

bottom of page